Λειτουργούμε Υπεύθυνα

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα μας και αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής μας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016  

Όλοι εμείς στη ΔΕΛΤΑ έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι σε εσάς, στα παιδιά σας, στα παιδιά μας! Με όραμα και στρατηγική, με συνέχεια και συνέπεια υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι η στήριξη της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και οι άνθρωποί μας.

Παράλληλα δεν παύουμε να υλοποιούμε κοινωνικές δράσεις και συμβάλλουμε στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών συνανθρώπων μας. Γινόμαστε κι εμείς, κομμάτι της κάθε ημέρας σας και, ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της χώρας μας γενικότερα.

Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, στις 12 Μαΐου, η ΔΕΛΤΑ ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, προσφέροντας 10 λεπτά με κάθε αγορά μιας συσκευασίας 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος.

Για τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, η Μητέρα SOS είναι το βασικό πρόσωπο αναφοράς. Είναι ο άνθρωπος που ζει μαζί τους σ’ ένα σπίτι του Παιδικού Χωριού SOS, προσφέροντας αγάπη, φροντίδα, στήριξη και σιγουριά για  να μεγαλώσουν σ’ ένα περιβάλλον ασφάλειας που θα καλύπτει όλες τις φυσικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Το έργο των μητέρων αυτών στηρίζει η ΔΕΛΤΑ καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών σε γαλακτοκομικά είδη, για όλο το έτος 2019, με πανελλαδική κάλυψη, αλλά και άλλες, σημαντικές ανάγκες των παιδιών σε όλες τις δομές των Παιδικών Χωριών SOS. Οι δομές περιλαμβάνουν τα Χωριά  SOS σε Βάρη, Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη,  Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και τον Ξενώνα Βρεφών SOS στο Μαρούσι και το Αναρρωτήριο  Πεντέλης.

Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ, ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη!

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία

Με περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, 2.500 συνεργάτες και διαθέτοντας τα προϊόντα μας σε περισσότερα από 30.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα συμβάλλουμε στην απασχόληση.

Για πάνω από 65 χρόνια, στηρίζουμε την ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Με αγάπη για αυτό που κάνουμε, είμαστε ο μεγαλύτερος αγοραστής αγελαδινού γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ενώ συνεργαζόμαστε με περίπου 1.300 Έλληνες κτηνοτρόφους από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους Έλληνες κτηνοτρόφους, έχοντας δημιουργήσει μαζί τους σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Για πάνω από 60 χρόνια στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς και συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Από το 2012, υλοποιούμε το πρόγραμμα ΓΑΙΑ, που στοχεύει στην αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών. Παράλληλα, μέσα από το ΓΑΙΑ υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης κτηνοτρόφων, τους παρέχουμε συμβουλευτική διαχείρισης και διατροφής φάρμας, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και άλλους επιστημονικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΓΑΙΑ, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://gaiaproject.vivartia.com/

Επιπρόσθετα, από το 2015, προσφέρουμε τη δυνατότητα σε παραγωγούς που το επιθυμούν, να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας που υλοποιούμε, σε συνεργασία με
την Τράπεζα Πειραιώς.

Έχοντας θέσει ως στόχο και βασικό μέλημά μας την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, συμβάλλουμε δυναμικά στην ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και στη διάδοση της αξίας της ελληνικής διατροφής στο εξωτερικό.

Εγγυόμαστε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του συνόλου των προϊόντων που παράγουμε, τηρώντας και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και ασφάλειας
που εφαρμόζουμε είναι τα ακόλουθα:

  • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
  • Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
  • Global Standards for Food Safety BRC
  • Standard for Auditing Quality and Food Safety of Food Products IFS FOOD
  • Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων AIB International
  • Σύστημα Food Defence

Μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ (ΚΕΔ), που λειτουργεί από το 2001 και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των τροφίμων, ερχόμαστε καθημερινά σε αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές και την αγορά.

Φροντίζουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα εμάς στη ΔΕΛΤΑ και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, με τη συμβολή όλων των εργαζομένων.

Ως εταιρεία έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει της οποίας τηρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας, τον περιορισμό της χρήσης νερού, την επεξεργασία των λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τον περιορισμό των ρύπων από τη διανομή των προϊόντων της μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεματικής στα φορτηγά και βυτία της εταιρείας, κ.ά.

Επίσης, υλοποιούμε ποικίλες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης των απορριπτόμενων υλικών (όπως χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων κ.λπ.) στα εργοστάσια, στα γραφεία και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, φροντίζουμε για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των γραφείων μας, ανακυκλώνοντας χαρτί, λοιπά υλικά συσκευασίας και μπαταρίες, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εφαρμόζουμε πολιτικές για τον περιορισμό των εκτυπώσεων (μείωση χαρτιού και μελανιού) και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (κλείσιμο ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών).

Εργαζόμενοι

Στη ΔΕΛΤΑ φροντίζουμε καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εταιρεία έχουμε δεσμευτεί και εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, παρέχουμε προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Στηρίζουμε στην κοινωνία

H στήριξη της κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών και της οικογένειας, αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας.

Στηρίζουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας
Είναι τιμή και χαρά μας να υλοποιούμε ποικίλες δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, σε συνεργασία με έγκριτους Φορείς και Ιδρύματα, δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί και στην οικογένεια. Μόνο το 2016, διατέθηκαν, δωρεάν, περισσότερες από 1.250.000 μερίδες τροφίμων, για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών.

Δεκατιανό στο σχολείο
Μέσα από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «Δεκατιανό στο Σχολείο», προσφέραμε δωρεάν φρέσκο γάλα σε 12.000 μαθητές 70 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος αγοράς των πρώτων υλών (γάλα και συσκευασίες), το κόστος παραγωγής, καθώς και διανομής του φρέσκου γάλακτος, μέσω των φορτηγών ψυγείων του δικτύου διανομής της εταιρίας. Η προσφορά του φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ στους μαθητές κάλυψε το σύνολο των μαθητών των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, έχουμε διαθέσει φρέσκο γάλα, γιαούρτι και άλλα προϊόντα, σε συνεργασία με τους ακόλουθους οργανισμούς: Ένωση «Μαζί για το Παιδί» | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ (Δήμου Αγ. Στεφάνου, Ταύρου, Θεσσαλονίκης, κ.ά.) | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | ΚΥΑΔΑ (Δήμος Αθηναίων).

Συμβάλλουμε στην Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων
Ένα σωστό πρωινό, είναι ένα ξεκίνημα γερό! Με αυτό σαν οδηγό μας, υλοποιούμε το πρόγραμμα ΠΡΩΙΝΟΧΩΡΑ, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την αξία ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού.

Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μαθητών, όλων των σχολικών βαθμίδων, στις εγκαταστάσεις μας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο στήριξης των νέων επιστημόνων, εξασφαλίζουμε πρακτική άσκηση σε νέους τελειόφοιτους φοιτητές σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη τους και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευρύτερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων (π.χ. Young Business Talents).

Η επαφή μας και η στήριξή μας στους νέους δε σταματά εκεί. Σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως το Οικονομικό, Γεωπονικό, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΕΜΠ, κ.ά, ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη των νέων να γνωρίσουν την αγορά εργασίας, καθώς και τις λειτουργίες μιας ελληνικής και σύγχρονης εταιρίας παραγωγής.

Διαδίδουμε την αξία της Άθλησης
Με στόχο να γίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΛΤΑ πρεσβευτές της σωστής διατροφής και άσκησης, για τη υγεία και ευεξία του οργανισμού, δημιουργήθηκε η Ομάδα Άθλησης της ΔΕΛΤΑ, η οποία εκπροσωπεί την εταιρία σε αθλητικά δρώμενα, συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες και παράλληλα συμμετέχει σε δρώμενα με κοινωνικούς σκοπούς.

ΔΡΑΣΕΙΣ

13.05.19
Το Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ κάνει πράξη το μήνυμα «ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη» στηρίζοντας τα Παιδικά Χωριά SOS

Το Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ, με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας στις 12 Μαΐου και στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με κεντρικό μήνυμα «ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη», προβάλει το σπουδαίο έργο ζωής που επιτελούν οι Μητέρες SOS των Παιδικών Χωριών SOS, προσφέροντας απλόχερα στα παιδιά αγάπη και ασφάλεια. Η ΔΕΛΤΑ διαχρονικά ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, ενώ τώρα με αφορμή τη γιορτή θα προσφέρει επιπλέον 10 λεπτά με κάθε αγορά συσκευασίας 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος.

27.02.19
Η ΔΕΛΤΑ βραβεύθηκε για τη στήριξη των Νέων Κτηνοτρόφων

Η ΔΕΛΤΑ βραβεύθηκε στα φετινά Responsible Business Awards για τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί, με σκοπό τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας, παρέχοντας για 3η χρονιά υποτροφίες προς νέους κτηνοτρόφους.

22.04.19
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!

Με στόχο να νιώσουν τα παιδιά φροντίδα και χαρά, οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ κατασκεύασαν όμορφες λαμπάδες για κάθε ηλικία και τις προσέφεραν στα παιδιά μαζί με τσουρέκια,  προϊόντα της εταιρείας, αλλά και πασχαλινές ευχές με την υπογραφή του κάθε εργαζόμενου που έκανε την προσφορά. Τα Πασχαλινά δώρα παρέδωσε αντιπροσωπεία των εργαζομένων στο σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», που είναι μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», την Πέμπτη 19 Απριλίου, ώστε να δοθούν έγκαιρα στα παιδιά.

01.02.19
Συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ σε μεγάλη άσκηση ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος

Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε ενεργά στη μεγάλη άσκηση ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της στον Αγ. Στέφανο Αττικής, από τον 6ο και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την 1η ΕΜΑΚ, με την κωδική ονομασία «ΤΡΟΙΑ».