Λειτουργούμε Υπεύθυνα

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στην κουλτούρα μας και αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής μας

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018  
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016  

Όλοι εμείς στη ΔΕΛΤΑ έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι σε εσάς, στα παιδιά σας, στα παιδιά μας! Με όραμα και στρατηγική, με συνέχεια και συνέπεια υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι η στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και οι άνθρωποί μας. Παράλληλα υλοποιούμε ένα πλήθος κοινωνικών δράσεων, με σκοπό την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Γινόμαστε κι εμείς κομμάτι της κάθε ημέρας σας και, ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της χώρας μας γενικότερα.

Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, στις 12 Μαΐου, η ΔΕΛΤΑ ενισχύει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, προσφέροντας 10 λεπτά με κάθε αγορά μιας συσκευασίας 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος.

Για τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, η Μητέρα SOS είναι το βασικό πρόσωπο αναφοράς. Είναι ο άνθρωπος που ζει μαζί τους σ’ ένα σπίτι του Παιδικού Χωριού SOS, προσφέροντας αγάπη, φροντίδα, στήριξη και σιγουριά για  να μεγαλώσουν σ’ ένα περιβάλλον ασφάλειας που θα καλύπτει όλες τις φυσικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Το έργο των μητέρων αυτών στηρίζει η ΔΕΛΤΑ καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών σε γαλακτοκομικά είδη, για όλο το έτος 2019, με πανελλαδική κάλυψη, αλλά και άλλες, σημαντικές ανάγκες των παιδιών σε όλες τις δομές των Παιδικών Χωριών SOS. Οι δομές περιλαμβάνουν τα Χωριά  SOS σε Βάρη, Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη,  Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και τον Ξενώνα Βρεφών SOS στο Μαρούσι και το Αναρρωτήριο  Πεντέλης.

Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ, ένα ποτήρι γεμάτο αγάπη!

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία και την Πρωτογενή Παραγωγή

Με 1.200 εργαζόμενους, 2.500 συνεργάτες και διαθέτοντας τα προϊόντα μας σε 30.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην απασχόληση.
Για περισσότερα από 65 χρόνια, στηρίζουμε την ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Είμαστε ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους, καθώς απορροφούμε το ¼ της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Συνεργαζόμαστε με 1.100 Έλληνες κτηνοτρόφους από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
Από το 2012 υλοποιούμε το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, με δράσεις έρευνας για την παραγωγή ζωοτροφών, εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων και τεχνικής υποστήριξης επιτόπου στις φάρμες. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει για 3η χρονιά 25 υποτροφίες για βιωματικά σεμινάρια σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΓΑΙΑ, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://gaiaproject.vivartia.com/
Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος, εξασφαλίζει στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους την απαιτούμενη ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους.
Έχοντας θέσει ως στόχο και βασικό μέλημά μας την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, συμβάλλουμε δυναμικά στην ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και στη διάδοση της αξίας της ελληνικής διατροφής στο εξωτερικό.

Εγγυόμαστε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του συνόλου των προϊόντων που παράγουμε, τηρώντας και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας. Επενδύουμε συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα, είμαστε η πρώτη εταιρεία γαλακτοκομικών στην Ελλάδα που δημιούργησε πιστοποιημένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και πιλοτικές εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO.

 

Συγκεκριμένα, τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι τα ακόλουθα:

  • AIB FOOD SAFETY
  • FSSC 22000
  • BRC
  • IFS
  • ΔΗΩ
  • ISO 9001
  • RESPONSIBLE SOURCING PROGRAM
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • HALAL

Μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ (ΚΕΔ), που λειτουργεί από το 2001 και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των τροφίμων, ερχόμαστε καθημερινά σε αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές και την αγορά.

Φροντίζουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στη ΔΕΛΤΑ και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, με τη συμβολή όλων των εργαζομένων.

Ως εταιρεία έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει της οποίας τηρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας, τον περιορισμό της χρήσης νερού και πλαστικού, την επεξεργασία των λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τον περιορισμό των ρύπων από τη διανομή των προϊόντων μας, μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεματικής στα φορτηγά και βυτία της εταιρείας, κ.ά.

Επίσης, υλοποιούμε ποικίλες πρωτοβουλίες ανακύκλωσης των απορριπτόμενων υλικών (όπως χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων κ.λπ.) στα εργοστάσια, στα γραφεία και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα στα γραφεία, φροντίζουμε για την ανακύκλωση χαρτιού, λοιπών υλικών συσκευασίας και μπαταριών, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εφαρμόζουμε πολιτικές για τον περιορισμό των εκτυπώσεων (μείωση χαρτιού και μελανιού) και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (κλείσιμο ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών).

Εργαζόμενοι

Στη ΔΕΛΤΑ φροντίζουμε καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εταιρεία έχουμε δεσμευτεί και εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, παρέχουμε προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου Vivartia, ενώ η εταιρεία ενδυναμώνει την υποστήριξη των ανθρώπων της προσφέροντάς τους, εθελοντικά, επιπρόσθετες παροχές.

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί καθημερινή μας φροντίδα. Η δέσμευση όλων μας, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εκφράζεται μέσω της Πολιτικής που έχουμε αναπτύξει και η οποία έχει ισχύ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις.

Στηρίζουμε στην κοινωνία

Στηρίζουμε έμπρακτα και με ευαισθησία τους συνανθρώπους μας
Η στήριξη της κοινωνίας, και ειδικότερα των παιδιών και της οικογένειας, αποτελεί βασικό συστατικό του πλάνου δράσεών μας, επιδεικνύοντας έμπρακτα κοινωνική ευαισθησία και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Διαθέτουμε κάθε χρόνο 1.000.000 μερίδες τροφίμων στην κοινωνία, μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς και ιδρύματα, όπως το Μαζί για το Παιδί, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Κιβωτός του Κόσμου, τα Παιδικά Χωριά SOS, η Τράπεζα Τροφίμων, Σχολεία και Ειδικά Σχολεία, Γηροκομεία, αλλά και Κοινωνικές Δομές Δήμων σε όλη τη χώρα.
Το 2016 & 2017 συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, προσφέροντας φρέσκο γάλα σε 12.000 παιδιά 70 δημοτικών σχολείων.
Το 2018 ξεκινήσαμε τη συστηματική στήριξη του έργου των Παιδικών Χωριών SOS και των Μητέρων SOS και συνεχίζουμε για όλο το 2019, προσφέροντας σε τακτική βάση το γάλα και το γιαούρτι που απαιτούνται για την κάλυψη όλων των αναγκών των παιδιών που διαμένουν στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS πανελλαδικά, στηρίζοντας τη λειτουργία τους και προβάλλοντας το έργο των Μητέρων SOS.
Παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, υλοποιούμε ποικίλες δράσεις εθελοντισμού, με τη συμμετοχή των εργαζόμενων της εταιρείας.

Συμβάλλουμε στην Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων, μέσα από το σύνολο δράσεων “γνώση ΔΕΛΤΑ”
Ένα σωστό πρωινό, είναι ένα ξεκίνημα γερό! Με αυτό σαν οδηγό μας, υλοποιούμε το πρόγραμμα Ταξίδι στη ΠΡΩΙΝΟΧΩΡΑ, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την αξία ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού. Το ταξίδι στη ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗ, εκπαιδεύει τα μικρά παιδιά στη σωστή χρήση και κατανάλωση των τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης.Τα προγράμματα αυτά, που οργανώνονται σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, παρακολουθούν περίπου 1.500 μικρά παιδιά κάθε χρόνο.
Πραγματοποιούμε όλο το χρόνο εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μαθητών και φοιτητών, όλων των σχολικών βαθμίδων, στις εγκαταστάσεις μας, για περίπου 4.000 παιδιά και νέους κάθε χρόνο, αλλά και διοργανώνουμε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, αξιοποιώντας τη πολύτιμη γνώση των στελεχών της εταιρείας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο στήριξης των νέων επιστημόνων, εξασφαλίζουμε πρακτική άσκηση σε νέους τελειόφοιτους φοιτητές, σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη τους και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευρύτερη επαγγελματική εκπαίδευση και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική.

Διαδίδουμε την αξία της Άθλησης
Με στόχο να γίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΛΤΑ πρεσβευτές της σωστής διατροφής και άσκησης, για τη υγεία και ευεξία του οργανισμού, δημιουργήθηκε η Ομάδα Άθλησης της ΔΕΛΤΑ, η οποία εκπροσωπεί την εταιρία σε αθλητικά δρώμενα, συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες και συμβάλλει σε κοινωνικούς σκοπούς.
Παράλληλα προάγουμε τις ιδέες και αξίες του αθλητισμού, χορηγώντας αθλητικές διοργανώσεις (δρομικό κίνημα και αθλητικά τουρνουά) και στέλνοντας θετικά μηνύματα στους νέους για να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους (ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ, ΚΑΝΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ).

ΔΡΑΣΕΙΣ