Όλοι εμείς στη ΔΕΛΤΑ έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι σε εσάς, στα παιδιά σας, στα παιδιά μας! Με όραμα και στρατηγική, με συνέχεια και συνέπεια υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι η στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και οι άνθρωποί μας. Παράλληλα υλοποιούμε ένα πλήθος κοινωνικών δράσεων, με σκοπό την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Γινόμαστε κι εμείς κομμάτι της κάθε ημέρας σας και, ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και της χώρας μας γενικότερα.

Στηρίζουμε ευάλωτες πολύτεκνες οικογένειες,
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των παιδιών σε γάλα και γιαούρτι

Σε μια χρονιά που άλλαξε τόσα στη ζωή μας, η ΔΕΛΤΑ στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Θέτοντας τα παιδιά ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, προσφέρει τρόφιμα για την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας.

Σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», υλοποιούμε πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων πολύτεκνων οικογενειών, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των παιδιών σε γάλα και γιαούρτι. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία φροντίδας, που εξασφαλίζει στις πολύτεκνες οικογένειες τα απαραίτητα διατροφικά αγαθά για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ καλύπτει τις ανάγκες, σε γάλα και γιαούρτι, των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών με μηδενικό ή πολύ χαμηλό εισόδημα, για όλη τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του lockdown και τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η προσφορά αυτή γίνεται από την Ένωση ακόμη και με κατ΄ οίκον παραδόσεις, σε αρκετές οικογένειες που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» παρέχει συμβουλευτική ενδυνάμωση και καθοδήγηση σε αυτές τις οικογένειες, με σκοπό να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να βελτιώσουν την κατάστασή τους.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία και την Πρωτογενή Παραγωγή

Με 1.000 εργαζόμενους, 2.000 συνεργάτες και διαθέτοντας τα προϊόντα μας μέσα από 27.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία, μέσω του κοινωνικού μας προϊόντος.

Η ΔΕΛΤΑ, με ιστορική διαδρομή από το 1952, στηρίζει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρόφους, καθώς απορροφά το 1/5 της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.

Συνεργαζόμαστε με κτηνοτρόφους από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Από το 2012 υλοποιούμε το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, για το οποίο μπορείτε να πάρετε αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική ενότητα του site μας.

Η συνεργασία της ΔΕΛΤΑ με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος, εξασφαλίζει στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους την απαιτούμενη ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους.

Έχοντας θέσει ως στόχο και βασικό μέλημά μας την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, συμβάλλουμε δυναμικά στην ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και στη διάδοση της αξίας της ελληνικής διατροφής στο εξωτερικό.

Εγγυόμαστε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του συνόλου των προϊόντων που παράγουμε, τηρώντας και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας. Επενδύουμε συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα, είμαστε η πρώτη εταιρεία γαλακτοκομικών στην Ελλάδα που δημιούργησε πιστοποιημένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και πιλοτικές εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO.
Συγκεκριμένα, τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι τα ακόλουθα:
• FSSC 22000
• BRC
• IFS
• ΔΗΩ
• ISO 9001
Μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ (ΚΕΔ), που λειτουργεί από το 2001 και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των τροφίμων, ερχόμαστε καθημερινά σε αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές και την αγορά.

Φροντίζουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στη ΔΕΛΤΑ και υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, με τη συμβολή όλων των εργαζομένων. Ως εταιρεία έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε Περιβαλλοντική Πολιτική, βάσει της οποίας τηρούμε στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας, τον περιορισμό της χρήσης νερού και πλαστικού, την επεξεργασία των λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τον περιορισμό των ρύπων από τη διανομή των προϊόντων μας, μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεματικής στα φορτηγά και βυτία της εταιρείας, κ.ά.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συνεχής μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων μας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούμε τη μικρότερη δυνατή ποσότητα υλικών συσκευασίας, ειδικά του πλαστικού, διασφαλίζοντας πάντα την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Παράλληλα, αυξάνουμε συνεχώς το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες μας (ανακυκλωμένο χαρτί και ανακυκλωμένο πλαστικό rPet), αλλά και δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση χάρτινων συσκευασιών από προμηθευτές πιστοποιημένους κατά FSC.

Εργαζόμενοι

Στη ΔΕΛΤΑ φροντίζουμε καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εταιρεία έχουμε δεσμευτεί και εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, παρέχουμε προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου Vivartia, ενώ η εταιρεία ενδυναμώνει την υποστήριξη των ανθρώπων της προσφέροντάς τους, εθελοντικά, επιπρόσθετες παροχές.

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί καθημερινή μας φροντίδα. Η δέσμευση όλων μας, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εκφράζεται μέσω της Πολιτικής που έχουμε αναπτύξει και η οποία έχει ισχύ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις.

Από την αρχή της πανδημίας Covid-19, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της, με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, προχώρησε άμεσα στη λήψη αυξημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της. Για τον σκοπό αυτό, έλαβε όλα τα προσήκοντα μέτρα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Υγείας.

Η ΔΕΛΤΑ συμμετέχει στη Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και με στόχο την αειφορική ανάπτυξη, η ΔΕΛΤΑ συστρατεύεται στη συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας και συμμετέχει εθελοντικά στη «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων». Η απόφαση της ΔΕΛΤΑ να ανταποκριθεί στην πρόσκληση, έρχεται σαν συνέχεια της ιδιαίτερα έντονης δραστηριοποίησής της στον τομέα της μείωσης της σπατάλης τροφίμων, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η «Συμμαχία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημοσίων αρχών, επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων τροφίμων & εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και φορέων της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας. Βασική προτεραιότητα της Συμμαχίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, αλλά και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και η ανάληψη δράσεων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα.  Αναλυτικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ https://foodsavingalliancegreece.gr/

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΛΤΑ θεωρεί την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων για το συγκεκριμένο θέμα εξαιρετικά σημαντική και υλοποιεί από το 2018 το στοχευμένο πρόγραμμα-παραμύθι «Ταξίδι στην Τροφούπολη», μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, μιλώντας στα μικρά παιδιά, ηλικίας 4-6 ετών, για τη σωστή αγορά και αποθήκευση των τροφίμων, την πρόληψη της σπατάλης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στηρίζουμε στην κοινωνία

Ακόμη και σε δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, η εταιρική υπευθυνότητα κυριαρχεί και συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η ΔΕΛΤΑ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην ελληνική κοινωνία, πρωταγωνιστεί και πάλι για ένα καλύτερο αύριο. Για κάθε τι που αξίζει!

Στηρίζουμε έμπρακτα και με ευαισθησία τους συνανθρώπους μας μέσα από το διαρκές πρόγραμμα «Φροντίδα και Χαμόγελα»

Μέσα στο 2020, προσφέραμε δωρεάν στους συνανθρώπους μας περισσότερες από 1.500.000 μερίδες τροφίμων (γάλα, γιαούρτια, τυριά και χυμοί) μέσα από πλήθος δράσεων, καθόλη τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς που διανύουμε. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται μέσω αξιόπιστων φορέων, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Μαζί για το Παιδί, το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το Άσυλο Ανιάτων, τα Γηροκομεία Αθηνών και Πειραιώς, η ΧΑΝΘ, η Τράπεζα Τροφίμων, το Μπορούμε, πολλά Ειδικά Σχολεία σε όλη τη χώρα, ο ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλές ακόμη Κοινωνικές Δομές Δήμων σε όλη την Ελλάδα.

Συμβάλλουμε στην Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων, μέσα από το σύνολο δράσεων “γνώση ΔΕΛΤΑ”

Πραγματοποιούμε όλο το χρόνο εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μαθητών και φοιτητών, όλων των σχολικών βαθμίδων, στις εγκαταστάσεις μας. Παράλληλα, στο πλαίσιο στήριξης των νέων επιστημόνων, εξασφαλίζουμε πρακτική άσκηση σε νέους τελειόφοιτους φοιτητές, σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη τους και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευρύτερη επαγγελματική εκπαίδευση και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική. Υλοποιούμε τα διαδραστικά παραμύθια, «Ταξίδι στη ΠΡΩΙΝΟΧΩΡΑ» και «Ταξίδι στην ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗ», μιλώντας στα μικρά παιδιά για την διατροφική αξία του πρωινού και για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων στο σπίτι.

Διαδίδουμε την αξία της Άθλησης και στηρίζουμε τον αθλητισμό και τους νέους
Με στόχο να γίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΛΤΑ πρεσβευτές της σωστής διατροφής και άσκησης, για τη υγεία και ευεξία του οργανισμού, δημιουργήθηκε η Ομάδα Άθλησης της ΔΕΛΤΑ, η οποία εκπροσωπεί την εταιρία σε αθλητικά δρώμενα, συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες και συμβάλλει σε κοινωνικούς σκοπούς.
Παράλληλα προάγουμε τις ιδέες και αξίες του αθλητισμού, χορηγώντας αθλητικές διοργανώσεις (δρομικό κίνημα και αθλητικά τουρνουά) και στέλνοντας θετικά μηνύματα στους νέους για να πιστέψουν στον εαυτό τους και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους (ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ, ΚΑΝΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ). Το 2020 το MILKO έκανε αληθινή την πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου της Αγίας Βαρβάρας.

ΔΡΑΣΕΙΣ