Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στην Λαμία.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, εργασιών βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την μέριμνα για τη διάγνωση και επίλυση βλαβών σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.