Ηλεκτρονικό

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρονικό για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, δοκιμή, επισκευή αντικατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παραγωγής, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.