0%

Εργοδηγός Εμφιάλωσης για τη Διεύθυνση Παραγωγής

Θέλεις να γίνεις μέλος της δυναμικής μας ομάδας ως Εργοδηγός Εμφιάλωσης; Θα έχεις καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εμφιάλωσης/συσκευασίας και την επίβλεψη των διαδικασιών παραγωγής για την τήρηση των κριτηρίων ποιότητας και ποσότητας.