Στηρίζουμε
την κτηνοτροφία

Στηρίζουμε την κτηνοτροφία, απορροφώντας το 1/5 της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, από την Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο και υλοποιώντας το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ για τη στήριξή του.