Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η εταιρία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων.» (η «ΔΕΛΤΑ») αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν στον χρήστη ή/και επισκέπτη (ο «Χρήστης») της ιστοσελίδας www.delta.gr (η «Ιστοσελίδα»). Για το λόγο αυτό, η ΔΕΛΤΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη να απολαμβάνουν της μέγιστης προστασίας του νόμου. Στόχος της ΔΕΛΤΑ είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τον Χρήστη να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος ο Χρήστης από την ΔΕΛΤΑ ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της σκοπιμότητας. Για το λόγο αυτό, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ΔΕΛΤΑ κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητά ο Χρήστης, να τον ενημερώνει για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια και για να διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Γενικά, η ΔΕΛΤΑ δεν κάνει κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη με άλλα πρόσωπα, εκτός αν έχει ήδη ρωτήσει και έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη.

Σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σχετικά με τα «cookies», κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τη σχετική πολιτική της ΔΕΛΤΑ.

Κάθε Χρήστης μπορεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών στοιχείων επικοινωνίας από τη ΔΕΛΤΑ, ή να διορθώσει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας που έχει παράσχει στη ΔΕΛΤΑ υποβάλλοντάς της σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή στην ακόλουθη διεύθυνση των γραφείων της: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 23Ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος, Αττική. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα.