ΔΕΛΤΑ Εταιρεία
Να προσφέρουμε στον Έλληνα καταναλωτή τη δυνατότητα να μεγαλώνει, να ζει και να απολαμβάνει καθημερινά μία ανώτερη ποιοτική τροφή
ΔΕΛΤΑ Εταιρεία
Να συνεισφέρουμε και εμείς στην Ελληνική Οικογένεια για μία καλύτερη ζωή
Mε ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον
01/03
ΟΡΑΜΑ

“Να προσφέρουμε στον Έλληνα καταναλωτή τη δυνατότητα να μεγαλώνει, να ζει και να απολαμβάνει καθημερινά μία ανώτερη ποιοτική τροφή. Να συνεισφέρουμε και εμείς στην Ελληνική Οικογένεια για μία καλύτερη ζωή. Να είμαστε πρεσβευτές διεθνώς της Ελληνικής Διατροφής προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας. Όλα αυτά με ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Να εξασφαλίζουμε ικανοποιητικές και συνεχώς βελτιούμενες αποδόσεις για τους μετόχους μας, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε τους παραπάνω στόχους με Δύναμη, Αισιοδοξία, Διορατικότητα και στο Μέλλον.”

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Η ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 μονάδες παραγωγής και 1.100 φάρμες

Συνεργαζόμαστε σταθερά με πάνω από 1.100 παραγωγούς γάλακτος, απορροφώντας το 25% της Ελληνικής παραγωγής γάλακτος. Παράγουμε τα προϊόντα μας στην Ελλάδα, στηρίζοντας την Ελληνική οικονομία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι φάρμες και οι εγκαταστάσεις μας  
φάρμες
εργοστάσια
Οικονομικές Καταστάσεις