Είμαστε οι αγκαλιές που έχουμε πάρει.

Όλα όσα μας έμαθαν.

Κι οι ιστορίες που μας διηγήθηκαν.

delta
delta
delta