0%

Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση

Θέλεις να γίνεις μέλος της δυναμικής μας ομάδας ως Μηχανικός/Συντηρητής; Θα έχεις καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών και εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού μας, τη διάγνωση και επίλυση βλαβών και σε εργασίες βελτίωσης της παραγωγικής μας διαδικασίας.