0%
delta

Στη ΔΕΛΤΑ στηρίζουμε την Καλή Διατροφή και αναδεικνύουμε τα πολλαπλά οφέλη της!

Μάθε εδώ για την ιστορία της εταιρείας, τις διακρίσεις, τις τεχνικές, τις δράσεις μας αλλά και τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε.

Για όλους εμάς στη ΔΕΛΤΑ, η καλή διατροφή στηρίζεται σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που ενσωματώνει διαρκώς φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Για το λόγο αυτό, το Δεκέμβριο του 2023 ενταχθήκαμε στη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi), δεσμευόμενοι ότι θα μειώσουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές άνθρακα (Scope 1 & Scope 2) της ΔΕΛΤΑ κατά 42%, και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 3) της εφοδιαστικής μας αλυσίδας κατά 25% έως το 2030.

Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, εφαρμόζουμε ένα πλέγμα δράσεων που μας βοηθά να βελτιώνουμε τεκμηριωμένα τις επιδόσεις μας σε όλα τα επίπεδα.

Θέτουμε ουσιαστικούς και εφικτούς στόχους

Κάθε «πράσινη» μετάβαση για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν αυξάνεται υπέρμετρα το κόστος λειτουργίας της εταιρείας και κατ’ επέκταση το κόστος παραγωγής των προϊόντων της.

Για να πετύχουμε, λοιπόν, την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ κόστους παραγωγής και «πράσινων» επενδύσεων, υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο.

Βασισμένοι σε μια καινοτόμο μεθοδολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράψαμε τις επιδόσεις μας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ποσοτικοποιώντας παράλληλα τη συμβολή μας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (U.N SDGs).

Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εντοπίζουμε με ακρίβεια περιοχές που μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, συγκρινόμενοι σε πολλές περιπτώσεις με τους πρωτοπόρους του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Παράγουμε με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο

Στη ΔΕΛΤΑ επιδιώκουμε την αποδοτικότερη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων σε κάθε στάδιο και επίπεδο της λειτουργίας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2022:

 • μειώσαμε κατά 17% την κατανάλωση νερού, ενώ ανακυκλώσαμε και επαναχρησιμοποιήσαμε 77.358 κυβικά μέτρα νερού
 • μειώσαμε κατά 12% τη θερμική ενέργεια από την κατανάλωση καυσίμων
 • μειώσαμε κατά 4% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
 • 100% των επικίνδυνων αποβλήτων μας διαχειρίστηκαν από αδειοδοτημένους διαχειριστές
 • 92% των καθαρών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων προχώρησε σε ανακύκλωση
 • πάνω από το 85% των αποβλήτων τροφίμων μας οδηγήθηκε προς αξιοποίηση
 • μόλις το 1,21% των αποβλήτων μας οδηγήθηκε σε ΧΥΤΑ, ενός εντός του 2024 έχουμε στόχο να πέσουμε κάτω από το 1% λαμβάνοντας πιστοποίηση Zero Waste to Landfill.

Παράλληλα, εντός του 2023:

 • ολοκληρώσαμε ένα από τα 20 μεγαλύτερα έργα net metering σε ολόκληρη την Ελλάδα, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό σύστημα 7.173 τ.μ. στο εργοστάσιο του Αγίου Στεφάνου, με ισχύ 1,8 mW το οποίο καλύπτει το 10% των αναγκών μας σε ενέργεια
 • ανανεώσαμε την πιστοποίηση “Rainforest Alliance” για το Milko, επιβεβαιώνοντας ότι το κακάο που χρησιμοποιούμε παράγεται με σεβασμό στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.

Βελτιστοποιούμε τις συσκευασίες μας

Με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, οι άνθρωποι της ΔΕΛΤΑ βελτιώνουν διαρκώς τις συσκευασίες των προϊόντων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2023:

 • Λάβαμε πιστοποίηση «OK RECYCLED» από την TÜV Austria Hellas για 30 προϊόντα μας που χρησιμοποιούν 90% ανακυκλωμένο χαρτί και για 10 που χρησιμοποιούν 35% ανακυκλωμένο πλαστικό, εξοικονομώντας 32 τόνους παρθένου χαρτιού και 30 τόνους παρθένου πλαστικού αντίστοιχα.
 • Μειώσαμε κατά 30% το πλαστικό στα προϊόντα γάλακτος «ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ».
 • Όλες μας οι συσκευασίες σε μπουκάλι φέρουν μη αποσπώμενα καπάκια, ώστε να ελαχιστοποιείται η διασπορά τους στο περιβάλλον.
 • Όλες οι χάρτινες συσκευασίες των προϊόντων μας είναι πιστοποιημένες από το FSC εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.

Ενισχύουμε τη βιωσιμότητα των μεταφορών μας

Καθημερινή μας επιδίωξη είναι να διανέμουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, με την ασφάλεια και το οικολογικό πρόσημο που τους αναλογεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2023 υλοποιήσαμε ένα μεγάλο έργο βελτιστοποίησης του Δικτύου Διανομής μας στην Αττική, περνώντας σε 100% μεικτά δρομολόγια σε επίπεδο προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μειώσαμε τα χιλιόμετρα που διανύουν καθημερινά τα φορτηγά μας, αλλά συμβάλουμε παράλληλα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου ως αποτέλεσμα της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και όχλησης.

Τέλος, συνεχίζοντας εντός του 2023 να χρησιμοποιούμε στο στόλο των ιδιόκτητων φορτηγών μας το Blue Marble – ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόσθετο καυσίμων – μειώσαμε κατά 97% τα ακάθαρτα σωματίδια άνθρακα (αιθάλη), περιορίσαμε κατά 72% τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 72% τις εκπομπές υδρογονάνθρακα (HC) σε σχέση με το 2021.

Αντιμετωπίζουμε τη σπατάλη τροφίμων σε όλα τα επίπεδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα συνολικά και στα 5 στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία-μεταποίηση, εμπόριο-διανομή, εστίαση, νοικοκυριά) ανέρχεται σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η χώρα μας να κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών ΕΕ (191 κιλά / κατά κεφαλήν).

Η ΔΕΛΤΑ, θέλοντας πάντοτε να αποτελεί μέρος της λύσης, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεχούς μείωσης της σπατάλης τροφίμων με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα:

 • Σε επίπεδο παραγωγής, εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόβλεψης ζήτησης το οποίο μας βοηθά να παράγουμε με ακρίβεια τις ποσότητες που χρειάζεται η αγορά. Με τον τρόπο αυτό, το 2023 μειώσαμε τις αστοχίες προβλέψεων κατά 98% σε σχέση με το 2021.
 • Τα όποια πλεονάσματα προκύψουν στην παραγωγή, δωρίζονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω αξιόπιστων φορέων. Πολύτιμος σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Μπορούμε», μέσω του οποίου το 2023 δωρίσαμε 395.912 μερίδες τροφίμων σε συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη.
 • Για τα προϊόντα μας που έφτασαν στο λιανικό εμπόριο, αξιοποιούμε σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My Market και την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, μια σειρά από εργαλεία, όπως η μείωση της τιμής όσο πλησιάζει η ημερομηνία ανάλωσης και η από κοινού ανάληψη του κόστους διαχείρισης των πλεονασμάτων.
 • Τέλος, όσα προϊόντα δεν πωλήθηκαν και επέστρεψαν στη ΔΕΛΤΑ, συλλέγονται από τους ανθρώπους μας και στέλνονται σε εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι τα μεταποιούν ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές. Η δράση αυτή, εφαρμόζεται διαρκώς από το 2006 και μόνο εντός του 2022, 5.000 τόνοι αξιοποιήθηκαν για ζωοτροφές, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 80% των επιστρεφόμενων προς τη ΔΕΛΤΑ ζωικών υποπροϊόντων.

Παράλληλα, ως μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» συμμετέχουμε σε πολλές ακόμα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, με στόχο να μειωθεί η σπατάλη και σε επίπεδο νοικοκυριού.

Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη από το 2011 με το πρόγραμμα «Ταξίδι στην Πρωινοχώρα» και εν συνεχεία από το 2018 με την «Χώρα των Τροφομικρούληδων» έχουμε συμβάλει στην ευαισθητοποίηση χιλιάδων παιδιών σε θέματα καλής διατροφής και πρόληψης της σπατάλης τροφίμων.

Κάνουμε πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια

Για τις επιδόσεις μας ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης βρεθήκαμε στην κορυφή των εταιρειών τροφίμων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας την τιμητική θέση “Gold” στη λίστα του Forbes «ESG Transparency Index».

(Logo Forbes ESG Transparency Index – GOLD)

Για να έχετε μια αναλυτική εικόνα των δράσεων μας μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ.