ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1002Δ Μηχανικός Συντηρητή

H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Συντηρητή βάρδιας, στην εγκατάσταση της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη ως μηχανικός/συντηρητής σε βιομηχανία, εμπειρία ως πρακτικός μηχανικός, πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας καθώς και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  τεχνικού εγκαταστάσεων  2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω. Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και γνώση MS Office θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής βιογραφικού και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 16/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 210 34 95 000.»

1003Δ Ηλεκτρολόγος Συντηρητή

H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του Ηλεκτρολόγου Συντηρητή βάρδιας, στην εγκατάσταση της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη ως ηλεκτρολόγος/συντηρητής σε βιομηχανία, εμπειρία ως ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ ηλεκτρολογίας καθώς και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων  Α ειδικότητας (Π.Δ 108/2013)  και άνω. Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και γνώση MS Office θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής βιογραφικού και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 16/09/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 210 34 95 000.»

1004Δ Υπάλληλος Αποθήκης

H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, αναζητά Υπάλληλο Αποθήκης,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, για την Τεχνική Υπηρεσία της εγκατάστασης Σίνδου Θεσσαλονίκης,.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώση MS Office.

Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και SAP θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής βιογραφικού και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 08/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 210 34 95 000.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Αν δεν αφορά αγγελία, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
*Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά