Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Μηχανικό/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Τεχνικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 9/06/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Hλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας (Π.Δ 108/2013) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 9/06/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].

Delta Foods is currently looking for a Brand Manager / Marketing & Innovation Division to delight target consumers and generate strong brand building results through active planning and implementation of initiatives to grow market share and category for the assigned category portfolio.

As an experienced member of the team, you will:

 • Be responsible for generating compelling consumer insight to develop winning strategies for brands vs. competition
 • Be responsible for the development of marketing plans by identifying the key opportunities (incorporating understanding on consumers, competition and external environment) and developing action plans for the brands in line with business objectives
 • Be responsible for managing innovation & renovation based on consumer insights, which includes identifying opportunities, product conceptualizing, prepare and implement launch and post evaluation
 • Drive financial, market share, brand targets and manages P&L
 • Analyze our brand positioning and category performance including competitive benchmarking and consumer insights
 • Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess ROI and KPIs
 • Liaise across functions (supply, sales, trade marketing, finance) to ensure successful execution of marketing plans
 • Communicate actionable insights and drive results across multiple teams.
 • Develop and implement omnichannel communication in cooperation with agency ensuring best in class execution.
 • Act as an ambassador for assigned brands, both within the company and in the market, and ensure internal cross-department effective collaboration (marketing- sales- finance- trade marketing).
 • Instigate and participate in creative sessions to develop tactics and assesses best practices.
 • Develop sales materials for brands of responsibility.

What we are looking for:

 • Master’s Degree in Marketing or Business Administration (or University graduate)
 • 4-5 years of experience in Consumer Marketing and/or Category Development (preferably in FMCG)
 • Record of success in building brands based on consumer insights
 • Excellent understanding of the full marketing mix
 • Ability to prioritize, cope with complexity, results oriented and strong communication skills.
 • Strong interpersonal and communication skills with the ability to work effectively with x-functional teams
 • Up-to-date with latest trends and marketing best practices
 • Proven stakeholder management skills
 • Motivated and result focus
 • Experience in working in a demanding environment with motivated and driven professionals
 • Strong functional skills
 • Fluency in English
 • PC literacy (MS Office etc)

If you are interested in joining our team, please fill out the form below and submit your CV by 9/06/2023. For further information, you can communicate with People & Culture Division, telephone: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρονικό για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, δοκιμή, επισκευή αντικατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παραγωγής, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα:

 • Επιλύετε βλάβες εξοπλισμών στο σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου του  Αγ. Στεφάνου ή ακόμα και σε κάποια άλλη εγκατάσταση της Δέλτα εάν απαιτηθεί.
 • Διενεργείτε προληπτική συντήρηση εξοπλισμών.
 • Επιδιορθώνετε υπολογιστές, οθόνες καθώς και ηλεκτρονικά όργανα, πλακέτες (panel, controller, εργαστηριακών εξοπλισμών κ.λ.π.) εξοπλισμό του εργοστασίου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο αναφορών βλαβών συνεργείου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο ανάλωσης ανταλλακτικών συνεργείου.
 • Δημιουργείτε εντολές SAP για προληπτικές συντηρήσεις και για κατασταλτικές επεμβάσεις.
 • Συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα για επίλυση βλαβών.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την τεχνική ολοκλήρωση εντολών SAP οι οποίες δεν περιέχουν ανταλλακτικά.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την παροχή βοήθειας στα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου όταν παραστεί ανάγκη.
 • Συμμετέχετε στις απογραφές ανταλλακτικών της αποθήκης.
 • Διατηρείτε το εργοστάσιο σε επίπεδα προτύπων AIB και BRC.
 • Αποκαθιστάτε ευρήματα εσωτερικής επιθεώρησης εργοστασίου.
 • Τακτοποιείτε/καθαρίζετε/δένετε καλώδια στις σχάρες.
 • Τηρείτε τους Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Επιθυμητή 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξαρτημάτων
 • Ικανότητα διαγνωστικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 9/06/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].