ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1013Δ Μηχανικός / Συντηρητής Βάρδιας στη Σίνδο / Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Μηχανικό/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας.

Κύρια Προσόντα

• Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Τεχνικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω
• Εμπειρία 3-5 ετών ως Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
• Οργανωτικές Ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα
• Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

1014Δ Ηλεκτρολόγος / Συντηρητής Βάρδιας στη Σίνδο / Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Hλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας (Π.Δ 108/2013) και άνω
  • Εμπειρία 3-5 ετών ως Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 28/06/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

1015Δ Τεχνολόγος Τροφίμων στη Σίνδο / Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Τεχνολόγο Τροφίμων για την Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την εφαρμογή εργαστηριακών μεθόδων καθώς και τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων στην Α’ ύλη και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, συμβάλλοντας στην συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων μέσα από την επίτευξη βέλτιστων ποιοτικών προδιαγραφών.
Αν έχετε ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

• Πτυχίο AEI/ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων
• Εμπειρία 1-3 ετών ως Τεχνολόγος Τροφίμων
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
• Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• Οργανωτικές Ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα
• Γνώση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP και άλλων συστημάτων
• Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 30/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Αν δεν αφορά αγγελία, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
*Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά