ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1010Δ Ηλεκτρονικός για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην Αττική.

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρονικό για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην Αττική.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή αναλύσεων σε διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συγκεκριμένα, ο Ηλεκτρονικός εγκαθιστά, δοκιμάζει, επισκευάζει, αντικαθιστά και τροποποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξοπλισμό παραγωγής, ανταλλακτικά, εξαρτήματα και συστήματα σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Αν είστε ενθουσιώδης, με ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

· Πτυχίο Ηλεκτρονικών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα / σχετική άδεια εργασίας

· Εργασία 3 ετών ως Ηλεκτρονικός , κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών

· Καλή γνώση PLC Siemens και Allen Bradley είναι επιθυμητή

· Καλή γνώση χρήσης εργαλείων, υλικών, μεθόδων και τεχνικών του συγκεκριμένου τομέα εργασίας

· Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

· Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας

· Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

· Ομαδικό πνεύμα

· Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

· Άπταιστη γνώση Ελληνικών και πολύ καλή γνώση Αγγλικών

· Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 29/04/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
τηλ. 210 34 95 000, email: [email protected]

1011Δ Brand Manager στη Διεύθυνση Marketing

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Brand Manager στη Διεύθυνση Marketing με έδρα την Αττική που θα συμβάλλει στη διαδικασία στρατηγικής καινοτομίας και θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του brand της Εταιρείας στην αγορά. Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνος/η για την επίτευξη στόχων και στρατηγικών Marketing, θα διεξάγει έρευνες καταναλωτών και αγοράς, θα διαχειρίζεται τις (νέες και συνεχιζόμενες) διαφημιστικές δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες του Marketing, θα βοηθά στην ανάπτυξη προϊόντων, θα διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της στρατηγικής και των ενεργειών του brand.

Αν είστε ενθουσιώδης, με επιχειρηματικό πνεύμα, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτηση σας.

Κύρια προσόντα

• Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό θέμα; πτυχίο MBA ή Master θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

• Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών στον τομέα Marketing, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών

• Γνώση social media και ψηφιακών πλατφορμών.

• Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (εγγράφως και προφορικά)

• Άπταιστη γνώση τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά

• Πολύ Καλές αναλυτικές δεξιότητες για την πρόβλεψη και τον εντοπισμό τάσεων και προκλήσεων

• Ικανότητα δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας

• Καλή γνώση σε εφαρμογές του Microsoft Office

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 15/04/2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

1012Δ Μηχανικός / Συντηρητής Βάρδιας

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Μηχανικό/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο/ Αθήνα.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

· Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογιας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Τεχνικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω

· Εμπειρία 3-5 ετών ως Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών

· Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

· Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

· Οργανωτικές Ικανότητες

· Ομαδικό πνεύμα

· Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

· Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών

· Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 29/04/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού και να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Αν δεν αφορά αγγελία, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
*Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά