Η ΔΕΛΤΑ ενώνει δυνάμεις με τις ΑΒ Βασιλόπουλος, My market και ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ενάντια στη Σπατάλη Τροφίμων!

Στο πλαίσιο της εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη και κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η διάχυση καλών πρακτικών.

Μια από τις προτεραιότητες της Συμμαχίας είναι η πρόληψη σπατάλης που συνδέεται με την επισήμανση ημερομηνίας ανάλωσης, τηρώντας βεβαίως όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα, η εγγύτητα ημερομηνίας ανάλωσης αποτελεί έναν από τους πλέον συχνούς λόγους πηγής πλεονασμάτων τροφίμων, με κίνδυνο αυτά να οδηγηθούν σε απόρριψη.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αιτίες ενδεχόμενης σπατάλης τροφίμων, μεταξύ άλλων επιμέρους ενεργειών που υλοποιούν, η ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My Market και την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, αξιοποιούν μια σειρά από εργαλεία, όπως η μείωση της τιμής σε προϊόντα όσο πλησιάζει η ημερομηνία ανάλωσής τους και η από κοινού ανάληψη του κόστους διαχείρισης των πλεονασμάτων.

Ο στόχος αυτών των συνεργειών είναι διπλός: αφενός να διασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα φρέσκου γάλακτος, αφετέρου να αναδείξουν ότι μόνο με συντονισμένες δράσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη σπατάλη τροφίμων.

Παράλληλα, επιλέγοντας τρόφιμα με κοντινή ημερομηνία σε μειωμένη τιμή, εφόσον σκοπεύουν να τα καταναλώσουν εγκαίρως, οι καταναλωτές συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν χρήματα!

 

 

Σχετικά με τη Σπατάλη Τροφίμων στην Ελλάδα
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα συνολικά και στα 5 στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία-μεταποίηση, εμπόριο-διανομή, εστίαση, νοικοκυριά) ανέρχεται σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Η χώρα μας εμφανίζεται να κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών ΕΕ (191 κιλά / κατά κεφαλήν).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα foodsavingalliancegreece.gr καθώς και να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή της Συμμαχίας, οργάνωση Μπορούμε: τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.3237805 | email: [email protected]