Η ΔΕΛΤΑ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος προσφέροντας γάλα στα παιδιά!
Πάντα πρώτη η ΔΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοί της στη στήριξη των παιδιών
Πάντα πρώτη η ΔΕΛΤΑ στη στήριξη των παιδιών
01/04
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕ Παιδιά