0%

Δράσεις ΓΑΙΑ 2013

Ημερίδες Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ στα Λεχαινά, το Πλατύ, την Ξάνθη, το Ζάρκο και το Πλατύ

Το 2013, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ, οργανώσαμε πέντε ημερίδες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων – αγροτών, ενώ παράλληλα το φθινόπωρο στο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας στη Φλώρινα, ανακοινώθηκαν τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την συγκαλλιέργεια βίκου – κριθής και την ένταξη στα σιτηρέσια αγελάδων της ενσιρωμένης χλωρομάζας που προέκυψε.

Στις ημερίδες στο Ζάρκο Τρικάλων στις 17/10/13 και το Πλατύ Ημαθίας στις 18/10/13, με τη μορφή «Στρογγυλής τράπεζας», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έρευνας και έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των παραγωγών, με την παρουσία ειδικών που αξιολόγησαν τα «πεπραγμένα» και πρότειναν κατάλληλες βελτιώσεις. Οι συναντήσεις με εκείνους που δοκίμασαν την πρόταση, καλλιέργησαν και αξιοποίησαν με διάφορους τρόπους τη χλωρομάζα ως ζωοτροφή, απέκτησαν εμπειρία και είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα και να βελτιώσουν τη δουλειά τους στο μέλλον, ήταν πολύ εποικοδομητικές. Στόχος ήταν να εντοπιστούν λάθη, να προταθούν οι καλύτερες τεχνικές και να επεκταθεί η χρήση των ψυχανθών στα σιτηρέσια των αγελάδων.

Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες και έδειξαν ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα κάνοντας χρήση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική γη.

Με αντίστοιχο περιεχόμενο και σκοπό την αξιοποίηση της ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών πραγματοποιήσαμε Εκπαιδευτικές Ημερίδες στα Λεχαινά Ηλείας στις 5/4/2013, το Πλατύ Ημαθίας στις 18/4/2013 και στην Ξάνθη στις 19/4/2013, με συμμετοχή κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, αλλά και γεωπόνων και κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.

2012-2013 Έναρξη συνεργασίας ΔΕΛΤΑ με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), με την καλλιέργεια 60 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο. Στην έκταση αυτή, πραγματοποιήσαμε μεικτή σπορά (συγκαλλιέργεια) βίκου και κριθαριού, σε τρείς διαφορετικές αναλογίες για την παραγωγή χλωρομάζας, με σκοπό τη χρησιμοποίησή της για τη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γ.Π.Α. ανέλαβε την ευθύνη ανάλυσης της παραγόμενης χλωρομάζας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτιμηθεί η θρεπτική της αξία και η βέλτιστη αναλογία της συγκαλλιέργειας. Το ζητούμενο της συγκεκριμένης δράσης ήταν να διαπιστωθεί ο καλύτερος συνδυασμός της συγκαλλιέργειας βίκου – κριθαριού, ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης της χλωρομάζας μετά τη συγκομιδή και ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο των αγελάδων, με τρόπο που οι αποδόσεις των ζώων σε γάλα να είναι αντίστοιχες ή και καλύτερες από εκείνες των συμβατικών σιτηρεσίων.

Όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία και να επεκταθεί η χρήση ελληνικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών στη διατροφή των ζώων γαλακτοπαραγωγής. Ανάλογες δράσεις στοχεύουν στον περιορισμό της εξάρτησης της κτηνοτροφίας από εισαγόμενες ζωοτροφές και στην αξιοποίηση αγροτικής γης που σήμερα δεν καλλιεργείται τους χειμερινούς μήνες.
Στη β’ φάση του πειράματος η βικο – κριθή χορηγήσαμε σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής συνεργαζόμενης φάρμας με την ΔΕΛΤΑ, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κτηνοτρόφοι διέθεσαν για τους σκοπούς του προγράμματος, το ζωικό κεφάλαιο, τον χρόνο και την εμπειρία τους και συνεργάστηκαν άψογα με τους καθηγητές του Γεωπονικού και την ομάδα του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.

Από τη μελέτη αντλήσαμε χρήσιμα συμπεράσματα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διατροφής βασισμένης σε ενσίρωμα βικο – κριθής σε σχέση με ένα συμβατικό σιτηρέσιο με βασική πηγή πρωτεΐνης τη σόγια, τόσο σχετικά με τις αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής, όσο και με το κόστος διατροφής.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2012

Φθινόπωρο 2012 – Έναρξη του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ με τη διοργάνωση 6 εκπαιδευτικών ημερίδων

Προκειμένου να αναπτύξουμε τους στόχους και τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ για την αξιοποίηση της ελληνικής γης και την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή έξι εκπαιδευτικών ημερίδων στην Ηλεία, τις Σέρρες, την Ημαθία, τη Φλώρινα, την Ξάνθη και τη Λάρισα.

Πραγματοποιήσαμε τις Ημερίδες στην αρχή της φθινοπωρινής καλλιεργητικής περιόδου, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις καλλιεργητικές πρακτικές των χειμερινών κτηνοτροφικών φυτών και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους στη διατροφή των αγελάδων. Τις παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συνεργαζόμενων παραγωγών με την ΔΕΛΤΑ. Ομιλητές ήταν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, γεωπόνοι και κτηνίατροι δραστηριοποιούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή, ακόμη και διακεκριμένοι παραγωγοί, που έχουν να συνεισφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία και λειτουργούν σαν leaders στην περιοχή τους.
• Δημιουργούμε πρακτική τεχνογνωσία στην καλλιέργεια εγχώριων παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών, όπως ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το κουκί σε κατάλληλη συγκαλλιέργεια με σιτηρά όπως η βρώμη και το κριθάρι.
• Δείχνουμε τους τρόπους που οι σοδιές των παραγωγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και αποτελεσματικά στα σιτηρέσια των αγελάδων.
• Ενημερώνουμε τους παραγωγούς για μια νέα, οικονομικότερη δυνατότητα στη διατροφή, χωρίς τα προβλήματα της σόγιας.
• Δημιουργούμε «ζήτηση» που θα ενισχύσει την παραγωγή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.
• Βάζουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη «αειφόρο» ανάπτυξη στον αγροκτηνοτροφικό τομέα

Για 4η χρονιά, η ΔΕΛΤΑ προκηρύσσει 26 υποτροφίες προς νέους κτηνοτρόφους

Η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών προς νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας και φέτος 26 υποτροφίες με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και της προσφοράς των υποτροφιών είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου από τους συνεργαζόμενους με την εταιρία κτηνοτρόφους, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της υγιεινής και ευζωίας των ζώων και τελικά, την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.

Από το 2017 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, 64 νέοι υπότροφοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους με επιτυχία, παρακολουθώντας επαγγελματικά και βιωματικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και αποκομίζοντας πολύτιμες για τις φάρμες τους γνώσεις και εμπειρία. Πρόκειται για παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με αξιώσεις, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά της, καθώς και νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο περσινός υπότροφος Βασ. Μιχαηλίδης από την Αγραπιδιά Αμυνταίου Φλώρινας κατά την αποφοίτησή του: «Από το σεμινάριο της ΔΕΛΤΑ, αποκομίσαμε μία καλύτερη εικόνα για τη διαχείριση της μονάδας μας και τη βελτίωσή της, σε θέματα που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά και θα έχει αντίκτυπο την καλύτερη απόδοσή μας και στη σχέση μας με την ΔΕΛΤΑ, εφόσον θεωρούμε τους εαυτούς μας κομμάτι της εταιρείας.»

Η ΔΕΛΤΑ για το 2020 προκηρύσσει 13 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής τη Γαστούνη Ηλείας και 13 με τόπο διεξαγωγής την Αριδαία Πέλλας, δίνοντας έτσι προτεραιότητα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε παραγωγούς που βρίσκονται μακριά από τα κέντρα εκπαίδευσης. Φορέας εκπαίδευσης είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, που εξασφαλίζει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.